Hitelesség

Szakszerűség

Megbízhatóság

Stílus

Tisztelt Ügyfelünk!

A közjegyző az igazságszolgáltatás részeként egyfelől hatóságként jár el (pl.: hagyatéki ügyek), másfelől közjegyzői okiratokat készít, melyek legfontosabb tulajdonsága a közvetlen végrehajthatóság. Ez azt jelenti, hogy pereskedés, bírósági eljárás nélkül tudunk érvényt szerezni az okiratban foglaltaknak. Emellett a közjegyző tanúsítási és hitelesítési tevékenységet is végez (pl.: közhiteles tulajdoni lap, másolathitelesítés).


Az alábbi ügyekben állunk rendelkezésükre:  • Közjegyzői okiratok, tanúsítványok készítése (pl. adásvétel, ajándékozás, bérlet, házassági vagyonjogi szerződés, végrendelet, tartási-, életjáradéki szerződés, kölcsön-, zálog-, kezesi szerződés, meghatalmazás, banki hitelszerződések közjegyzői okiratba foglalása, különböző tartalmú nyilatkozatok, cégügyek, sorsolás, jogi jelentőségű tények tanúsítása, névaláírás-, másolat hitelesítés, tulajdoni lap, cégkivonat hitelesítése) során a közjegyzői irodában bárki részére készíthető közjegyzői okirat vagy tanúsítvány. Amennyiben Ön fekvőbeteg vagy egyéb körülmény indokolja a közjegyzői irodán kívüli okiratkészítést, úgy kizárólag az érdi illetékességi területen, azaz Érden, Diósdon, Pusztazámoron, Sóskúton, Százhalombattán és Tárnokon járhatunk el.

  • Hagyatéki ügyek intézésében kizárólagos illetékességünk van; elsősorban akkor járhatunk el, ha az elhunyt érdi/diósdi/pusztazámori/sóskúti/százhalombattai/tárnoki állandó lakóhellyel rendelkezett és az elhalálozás időpontja március, június, szeptember vagy december hónapban volt.

  • Végrehajtási ügyekben kizárólag akkor járhatunk el, ha irodánk készítette a végrehajtás alapjául szolgáló közjegyzői okiratot (pl. tartozás elismerés) vagy irodánk bocsátotta ki a végrehajtás alapját képező fizetési meghagyást.

  • Fizetési meghagyás (FMH) benyújtása tekintetében magánszemélyek kérelmét tudjuk befogadni.

  • Köszönjük látogatását, várjuk irodánkban is!