»Közjegyzői hivatás

Ars poetica

A jogszabályok és a közbizalom egyaránt megköveteli, hogy a közjegyző professzionális, lelkiismeretes, segítőkész, a törvényeket tisztelő állampolgár legyen és hivatalának dolgozói is ezen elvárásoknak megfelelően végezzék munkájukat. A közjegyző, mint hatóság Károly Róbert óta, azaz immár 700 éve van jelen mind a magyar, mind az európai történelemben. Feladatkörünkben azóta rengeteg változás történt, a felénk támasztott társadalmi elvárások jelentősen növekedtek.


Egy dolog azonban nem változott: „Ius est ars boni et aequi”. A Krisztus utáni II. században élt Iuventius Celsus római jogtudós híres szavai szerint „A jog a jó és a méltányosság művészete”. Azaz a jog nem pusztán jogszabályok összessége, hanem van egy magasabb szintű rendeltetése, az igazságosság érvényre juttatása. Az állampolgárok bizalmára építve ennek kívánunk megfelelni nap, mint nap a törvények keretein belül, a ránk ruházott közhatalmi jogosítványok segítségével.